Za bolji život

Molimo se kako bi nam život bio kvalitetniji. Bog nam pomaže da nam je svaki dan lakši i sretniji.