Početna » Molitve svecima » Molitve sv Brigite

Molitve sv Brigite

Zadnja nadopuna: 

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Molitve sv Brigite Švedske poznate su i hvaljene stoljećima. Kazuje se kako je sam Isus predao sv Brigiti ove molitve.

Postoji 2 skupa molitava: 7 molitava sv Brigite i 15 molitava sv Brigite. Klikom na sličicu odaberite koje molitve želite izmoliti:

7 molitava sv Brigite

Uvodna
1. molitva – Isusovo obrezanje
2. molitva – Isusova muka u Getsemanskom vrtu
3. molitva – Bičevanje Isusovo
4. molitva – Krunjenje trnovom krunom
5. molitva – Isusov križni put
6. molitva – Isusovo razapinjanje
7. molitva – Rana presvetog srca Isusova

Uvodna molitva

Gospodine Isuse,
želim sedam puta uputiti ovu Tvoju molitvu Ocu, sjedinjujući se s ljubavlju s kojom si je Ti posvetio u svome srcu i izgovorio svojim usnama.

Prenesi je s mojih usana u svoje srce. Usavrši je i dopuni na savršen način, tako da može iskazati Presvetom Trojstvu svu čast i radost koje si mu ti iskazao moleći je na zemlji.

Neka čast i radost prožmu Tvoju svetu ljudsku narav na proslavu tvojih svetih rana i Tvoje svete krvi koja je iz njih potekla.

Prva molitva – Isusovo obrezanje

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti prve rane, prve boli i prvu krv koju je On prolio kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe iz mladosti i grijehe svih ljudi te kao zaštitu protiv prvih smrtnih grijeha, osobito mojih srodnika po krvi.

Oče naš…,

Zdravo Marijo

Druga molitva – Isusova muka u Getsemanskom vrtu

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti užasne muke Srca Isusova u Getsemanskom vrtu i prikazujem Ti svaku kaplju njegovog krvavog znoja kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga srca i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za širenje ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Oče naš…,

Zdravo Marijo…

Treća molitva – Bičevanje Isusovo

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti tisuće udaraca, strašne boli i predragocjenu krv Isusovu, koju je prolio za vrijeme bičevanja, kao naknadu i zadovoljštinu za moje tjelesne grijehe i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za očuvanje nevinosti, posebno mojih srodnika po krvi.

Oče naš…,

Zdravo Marijo…

Četvrta molitva – Krunjenje trnovom krunom

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti rane, boli i Predragocjenu krv, koja je istekla iz Isusove glave kad je bio okrunjen trnovom krunom, kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga duha i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za ostvarenje Božjeg Kraljevstva na zemlji.

Oče naš…,

Zdravo Marijo…

Peta molitva – Isusov križni put

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti Tvoga sina pribijena i uzdignuta na križu, njegove rane na rukama i nogama te Presvetu Krv koja je iz njih istekla, njegovo krajnje siromaštvo i savršenu poslušnost, njegove strašne boli tijela i duše, predragocjenu smrt i nekrvno obnavljanje njegove žrtve u svim svetim misama slavljenima na zemlji.

Prikazujem Ti sve ovo kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe i grijehe svih ljudi, za bolesnike, umiruće, svećenike, laike, za nakane svetoga oca Papu, za obnovu kršćanskih obitelji, za jedinstvo u vjeri, našu domovinu, jedinstvo svih naroda u Kristu i u svetoj Crkvi te za one koji su izvan nje.

Oče naš…,

Zdravo Marijo…

Šesta molitva – Isusovo razapinjanje

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti Tvoga sina pribijena i uzdignuta na križu, njegove rane na rukama i nogama te Presvetu Krv koja je iz njih istekla, njegovo krajnje siromaštvo i savršenu poslušnost, njegove strašne boli tijela i duše, predragocjenu smrt i nekrvno obnavljanje njegove žrtve u svim svetim misama slavljenima na zemlji.

Prikazujem Ti sve ovo kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe i grijehe svih ljudi, za bolesnike, umiruće, svećenike, laike, za nakane svetoga oca Papu, za obnovu kršćanskih obitelji, za jedinstvo u vjeri, našu domovinu, jedinstvo svih naroda u Kristu i u svetoj Crkvi te za one koji su izvan nje.

Oče naš…,

Zdravo Marijo…

Sedma molitva – Rana presvetog srca Isusova

Vječni Oče, udostoj se primiti krv i vodu što potekoše iz Presvetog Srca Isusova i beskrajne zasluge koje iz njega proizlaze, za potrebe svete Crkve te kao naknadu i zadovoljštinu za grijehe svih ljudi. Molimo Te, budi nam blag i milosrdan.

Krvi Kristova, zadnji sadržaju Presvetog Srca Isusova, očisti me i očisti svu moju braću od svakoga grijeha! Vodo iz Presvetog Srca Isusova, oslobodi me od svake zaslužene kazne za moje grijehe i ugasi čistilišnu vatru za mene i za sve duše u čistilištu! Amen.

Oče naš…,

Zdravo Marijo…

Slava Ocu

15 molitava sv Brigite

1. molitva – Isusova muka na Maslinskoj gori i trnova kruna
2. molitva – Pogrđivanje Isusa
3. molitva: Isusovo razapinjanje na križu
4. molitva – Isusova molitva za svoje mučitelje
5. molitva – Isusovo milosrđe za raskajane grešnike
6. molitva – Isusova oporuka na križu
7. molitva – Isusova žeđ
8. molitva – Isusov napitak na križu
9. molitva – Isusov tjeskobni vapaj na križu
10. molitva – Isusove velike rane na križu
11. molitva – Isusove duboke rane na križu
12. molitva – Isusove krvave rane na križu
13. molitva – Isusova smrtna tjeskoba na križu
14. molitva – Isusova smrt na križu
15. molitva – Isusovo posljednje sveproliće krvi
Zaključna molitva

Prva molitva – Isusova muka na Maslinskoj gori i trnova kruna

Isuse Kriste, vječna slasti za sve one koji Te ljube, radosti što nadilaziš svaku drugu radost i svaku želju, spasenje i ufanje svih grešnika! Ti si pokazao da nemaš većega zadovoljstva od toga da budeš među ljudima tako da si u punini vremena uzeo i ljudsku narav iz ljubavi prema njima. Sjeti se svih patnja što si ih pretrpio od časa svojega začeća, a osobito za svoje svete Muke kako je to bilo odlučeno i određeno po Božjem naumu u vječnosti.

Gospodine, sjeti se svoje posljednje Večere sa svojim učenicima kada si im oprao noge, dao im svoje sveto Tijelo i predragocjenu Krv, prorekao im svoju skoru Muku, a uz to ih i blago tješio. Spomeni se žalosti i gorčine što si ih osjetio u svojoj duši, kako si to i sam posvjedočio kada si rekao: “Žalosna je moja duša do smrti!” Isuse dragi, sjeti se strahovanja, tjeskoba i boli što si ih pretrpio u svojemu nježnom Tijelu prije svoje Muke na Križu, kako si se oznojio krvavim znojem za svoje trokratne molitve, kako Te poljupcem izdao Tvoj učenik Juda i uhvatio Te Tvoj narod kojeg si Ti izabrao i uzvisio; kako su Te optužili lažni svjedoci i nepravedno sudila tri suca u cvijetu Tvoje mladosti, a u svečano vrijeme Pashe!

Mili Spasitelju, sjeti se kako si bio lišen svoje vlastite odjeće i za ruglo bio odjeven, najprije od Heroda kao luđak u bijelu haljinu, a zatim od vojnika, na pogrdu, i u crvenu haljinu; kako su Ti smrdljivom krpom pokrili oči i Tvoje Sveto Lice; kako su te ćuškali, krunili Ti glavu trnovom krunom; stavili Ti u ruku trsku i njome Te tukli po glavi; kako su Te privezali uza stup i rastrgali Te udarcima bičeva i još Te obasuli pogrdama i uvredama! Presveti Otkupitelju, po zaslugama svih svojih patnji i boli što si ih pretrpio prije svoje Muke na Križu, podijeli mi prije moje smrti milost da se savršeno pokajem, da se iskreno i potpuno ispovjedim, da učinim dostojnu zadovoljštinu i da zadobijem oproštenje svih svojih grijeha! Amen!


TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Oče naš, Zdravo Marijo

Druga molitva – Pogrđivanje Isusa

O, Isuse, savršena slobodo anđela, rajska naslado, sjeti se strašne žalosti što si je pretrpio kad su Te okružili Tvoji neprijatelji kao bijesni lavovi i vrijeđali Te nebrojenim uvredama, pljuvali Ti u sveto Lice, ćuškali ga i natjecali se tko će Tebe više mučiti drugim nečuvenim zlostavljanjima. Spasitelju moj, po zaslugama tih svojih boli, pogrda i uvreda molim Te da me oslobodiš od svih mojih neprijatelja, vidljivih i nevidljivih i da mi dadeš milost da pod Tvojom zaštitom dođem do savršene punine vječnoga spasenja! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Treća molitva: Isusovo razapinjanje na križu

O, Isuse, neizmjerni i neograničeni Stvoritelju neba i zemlje koji sve obuhvaćaš i sve držiš u svojoj vlasti, sjeti se pregorke boli što si je pretrpio kad su Ti Židovi uz Križ privezali Tvoje svete, nježne ruke i noge i probili ih debelim, tupim čavlima; a kada ih nije zadovoljio Tvoj položaj, da uzmognu ugoditi svojem bjesnilu, raširili su Tvoje Rane, zadavali Ti bol na bol, istegnuli Te na Križu zlobnom okrutnošću, vukli Te na sve strane i iščašili Tvoje udove! Ljubljeni Otkupitelju, usrdno Te molim da mi po zaslugama tih svojih presvetih boli na Križu, punih ljubavi za nas, uliješ strah i ljubav prema sebi! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Četvrta molitva – Isusova molitva za svoje mučitelje

O, Isuse, nebeski liječniče, na Križ podignut da svojim ranama izliječiš naše rane, sjeti se boli i ozljeda što si ih pretrpio na svim svojim udovima od kojih ni jedan nije ostao na svojemu mjestu tako da nije bilo boli slične Tvojoj boli! Od pete do vrha glave ni jedan dio Tvojega Tijela nije bio bez muka. Ali uza sve to trpljenje Ti nisi propustio moliti svojega Oca za svoje neprijatelje: “Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!” Po tom svojem velikom milosrđu i po zaslugama tih svojih boli daj nam milost da spomen na Tvoju pregorku muku probudi u nama savršeno pokajanje da zadobijemo oproštenje svih svojih grijeha! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Peta molitva: Isusovo milosrđe za raskajane grešnike

O, Isuse, ogledalo vječnoga sjaja, sjeti se kako si u svjetlu svojega Božanstva promatrao predodređenje onih što će se spasiti po zaslugama Tvoje svete Muke, ali si istodobno oćutio i žalost i gorko žalio propast i očaj velikoga mnoštva onih nesretnih grešnika što će biti osuđeni zbog svojih grijeha! Po tomu bezdanu svoje sućuti i milosrđa, a osobito po dobroti što si je pokazao prema raskajanom razbojniku kada si mu rekao: “Još danas ćeš biti sa mnom u raju”, molim Te, blagi Isuse, smiluj se i meni u času moje smrti! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Šesta molitva: Isusova oporuka na križu

O, Isuse, preljubazni i živo žuđeni Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio kada su Te svukli do gola, kao bijednika, pribili Te i uzdigli na Križ! Svi su Te Tvoji rođaci i prijatelji ostavili na Križu, osim Tvoje ljubljene Majke koja je vjerno ostajala uz Tebe u Tvojoj smrtnoj borbi. Nju si predao svome vjernom učeniku rekavši svojoj presvetoj Majci Mariji: “Ženo, evo Ti sina!”, a svetom Ivanu: “Evo ti Majke!” Spasitelju dobri, molim Te da se po maču boli što je tada probo dušu Tvoje presvete, prežalosne Majke smiluješ meni u svim mojim žalostima i nevoljama, tjelesnim i duševnim i da budeš uza me u svim kušnjama, a osobito u času moje smrti! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Sedma molitva: Isusova žeđ

O, Isuse, neiscrpni izvore milosrđa, s dubokim osjećajem ljubavi rekao si na Križu: “Žedan sam!” To je bila Tvoja žeđ za spasenjem ljudskoga roda. Premili Spasitelju, raspali naša srca željom da težimo za savršenstvom u svim svojim djelima! Potpuno ugasi u nama tjelesnu požudu i žar svjetovnih želja! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Osma molitva: Isusov napitak na križu

O, Isuse, slasti srdaca i naslado duhova, po gorčini žuči i octa što si ih kušao na Križu iz ljubavi prema nama, daj nama milost da dostojno primamo Tvoje Presveto Tijelo i Tvoju Predragocjenu Krv za života i u času svoje smrti da budu lijek i utjeha našim dušama! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Deveta molitva: Isusov tjeskobni vapaj na križu

O, Isuse, svemogući Kralju, najviša duhovna radosti, sjeti se boli što si je pretrpio kada si uronjen u gorčini bliske smrti, napadan i vrijeđan od Židova, glasno zavapio da si ostavljen od svojega Oca pa si mu se potužio: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” Spasitelju moj, usrdno Te molim da me po zaslugama te Svoje smrtne tjeskobe ne ostaviš u gorkim bolima moje smrti! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Deseta molitva: Isusove velike rane na križu

O, Isuse, početniče i posljednji cilju svih stvari, životvorna silo, sjeti se kako si uronio u bezdan boli od pete do glave te po zaslugama svojih velikih rana nauči me da s iskrenom ljubavlju vršim Tvoje zapovijedi kojih je put širok i lagan onima koji Te ljube! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Jedanaesta molitva: Isusove duboke rane na križu

O, Isuse, duboki bezdane milosrđa, molim Te po zaslugama Tvojih rana, što su prodrle do srži Tvojih kostiju i Tvoje utrobe, izvuci iz grijeha mene bijednika svega ogrezla u opačinama i sakrij me pred svojim rasrđenim Licem u svoje rane dok ne mine Tvoja srdžba i pravedna zlovolja! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Dvanaesta molitva: Isusove krvave rane na križu

O, Isuse, ogledalo istine, pečate jedinstva, svezo ljubavi, sjeti se mnogih rana kojima si bio izranjen od glave do pete, sav rastrgan i crven od prolivene Predragocjene Krvi. O velike boli što si je pretrpio iz ljubavi prema nama na svomu čitavom nevinom Tijelu! Blagi Isuse, što si za nas još mogao učiniti, a da toga nisi već i učinio? Spasitelju predragi, usrdno Te molim utisni svojom Predragocjenom Krvlju sve svoje rane u moje srce da u njima neprestano čitam Tvoje boli i Tvoju ljubav! Daj da se vjerno spominjem Tvoje Muke i da se tako u mojoj duši obnavlja plod Tvojih patnja i da se svakog dana sve više umnoži moja ljubav prema Tebi, sve dok ne stignem k Tebi, dobri Spasitelju, koji si riznica svih dobara i radosti za koje Te molim da mi ih dadeš u vječnom životu! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Trinaesta molitva: Isusova smrtna tjeskoba na križu

O, Isuse, jaki lave, besmrtni i nepobjedivi Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio dok su se sve Tvoje sile i Srca i Tijela potpuno iscrpile pa si onda priklonio glavu i rekao: “Svršeno je!” Po zaslugama te Tvoje tjeskobe i boli, molim Te, Gospodine Isuse, smiluj mi se u posljednjem času moga života kada moja duša bude u tjeskobi i duh moj uznemiren! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Četrnaesta molitva: Isusova smrt na križu

O, Isuse, jedinorođeni Sine Očev, odsjeve i sliko Njegove Biti, sjeti se kako si se ukratko i ponizno preporučio svome Ocu kada si Mu rekao: “Oče moj, u Tvoje ruke predajem duh svoj!” Tijelo Ti je bilo ranama rastrgano, Srce slomljeno i Ti si izdahnuo pun milosrđa za nas, samo da nas otkupiš. Kralju svetaca, po zaslugama Tvoje predragocjene smrti ojačaj me i pomozi mi da se oduprem zlom duhu tijela i krvi da umrem svijetu i živim samo Tebi. Molim Te, primi u času smrti moju hodočasničku i prognanu dušu koja se vraća k Tebi! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo

Petnaesta molitva: Isusovo posljednje sveproliće krvi

O, Isuse, pravi plodni trse, sjeti se kako si obilno i velikodušno prolio svu svoju Krv iz svoga svetoga Tijela kao grožđe pod tijeskom! Od udarca vojnikova koplja potekla je iz Tvojega probodenog Srca Krv i Voda tako da u njemu nije ostala ni jedna jedina kap. Bio si uzdignut na Križu kao kitica mirte. Nježno Ti je Tijelo uvenulo, sokovi su Tvoje utrobe presahnuli, srž se Tvojih kostiju osušila. Po zaslugama te Tvoje gorke Muke i po Tvojoj prolivenoj Predragocjenoj Krvi molim Te, dobri Isuse, primi moju dušu kada budem u svojoj smrtnoj borbi! Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo…

Zaključna molitva:

Pomolimo se:

Moj blagi i vjerni Isuse, raspeti Otkupitelju, rani moje srce da mi pokajničke suze boli i ljubavi budu hranom dan i noć! Svega me obrati k Sebi da Ti moje srce bude vječitim stanom, da Ti se moje vladanje svidi i da Ti kraj mojega života toliko omili da me poslije moje smrti primiš u nebo da Te zauvijek slavim sa svim svetima! Amen!

Pomolimo se! Gospodine Bože, koji si blaženoj Brigiti objavio po svom Sinu nebeske tajne, daj nama, svojim slugama, po njezinu pobožnom zagovoru, da se veselo radujemo pri objavi Tvoje vječne slave! Po istom Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Sveta Brigito, moli za nas!

Zdravo Marijo…