Litanije

Litanije su molitve koje se najčešće koriste u Kršćanskoj liturgiji, ali i u privatne svrhe. Riječ litanija dolazi od grčke riječi koja znači poziv u pomoć.