Početna » Devetnice » Devetnica sv Ani

Devetnica sv Ani

Zadnja nadopuna: 

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Supruga ste i/ili majka? Devetnica sv Ani je molitva za Vas! Zatražite blagoslov od majke Bogorodice. Priuštite si sreću i blagostanje.

Izmolite devetnicu svetoj Ani:

1. Dan

MOLITVA ZA MUDROST

Sv.Ano, majko Djevice premudre, isprosi mi od vječne mudrosti dar mudrosti,taj veliki dar Duha Svetoga.

Pošalji mudrost, koja stoji uz prijestolje Božje, k meni, da bude uza me i da samnom djeluje u svako doba, da svagda znam što imam činiti i što propustiti i da me vodi kod vršenja mojih dužnosti. Od sebe neznam ništa i ne vidim pravo.

Rasvjetljena božanskim svjetlom neću nikada zalutati. Pokaži mi, sveta zaštitnice, uvijek pravi put, kojim trebam da idem i daj mi sredstva da vazda učinim što je pravo.

Daj mi mudrost, koja je potrebna kršćanskoj ženi i kao supruzi i kao majci.

Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu


2. Dan

MOLITVA ZA JAKOST

Sveta Ano, majko Djevice moguće, daj mi svetu jakost da ne podlegnem teškoćama svoga teškog staleža, nego da čvrsto stojim u svim borbama i da junački podnesem sve tegobe.

Od sebe sam slaba a milošću Božjom mogu sve. Izmoli mi je po Mariji od Isusa da po uzoru jake žene budem potpora svome mužu i palica djeci svojoj i tako izvojujem krunu života vječnoga.

Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu


3. dan

MOLITVA ZA KROTKOST I STRPLJIVOST

Sveta Ano, majko Djevice milostive molim te za duh krotkosti, koji je toliko potreban u obiteljskom životu, i za svetu strpljivost kojoj je u različitim nevoljama bračnog života i materinskog zvanja obećano blaženstvo.

Isposluj mi kod božanskog Srca Isusova krotko srce koje će svladati sklonost k srditosti i nestrpljivost, te će biti uzor prave krotkosti. Nauči me da nosim teret bližnjega i da tako ispunim zapovijed Kristovu, koji je krotkima obećao zemlju.

Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu


4. dan

MOLITVA ZA MIR I SLOGU

Sveta Ano, koja si ženidbenom vezom bila vezana s bogobojaznim Joakimom poveži nas kršćanske ženidbene drugove tim svetm vezom, koji proizlazi iz tog velikog sakramenta, otajstva puna milosti i blagoslova.

Uzdrži u nama duh sloge da kao miroljubivi drugovi budemo djeca Božja. Otkloni od nas sve što bi moglo pomutiti tu svetu slogu. Osobito odagnaj daleko sve strasti i poroke, ponajprije opasnu ljubomoru.

Daj da sačuvamo ženidbenu vjarnostsve do smrti, daj mi smisao i ljubav za kuću i upravisav moj posao prema svetoj volji i želji Božjoj.

Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu


5. dan

MOLITVA ZA PRAVU NADNARAVNU LJUBAV

Sveta Ano, majko Marije, Majke krasne ljubavi, podari mi pravu bračnu ljubav, nauči me muža ljubiti, jer to Bog hoće i kako on hoće, da u mužu ljubim Boga koji mi ga je dao kao svog nasljednika.

Umnoži u meni svetu ljubav da godinama biva sve veća sve čišća i svetija i da u starosti postane savršena.


TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Podari mi majčinsku ljubav k djeci mojoj, daj da u njima uvijek gledam djecu i sliku Božiju, što ih moramo odgojiti za život vječni.

Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu


6. dan

MOLITVA ZA POSLUŠNOST

Sveta Ano, zaručnice svetog Joakima, koja si mužu svojem bila pokorna radi Boga, daj mi krepost poslušnosti.

Daj da uvijek vjerno vršim tu prvu i najnužniju dužnost žene i da slušam muža u svemu što dolikuje pred Gospodinom kao što je Crkva poslušna Kristu. Ne daj da ikada zaboravim da je muž po Božjoj ustanovi glava ženi. Daj da slušam u ljubavi i iz ljubavi, koja pravu poslušnost olakšava i zaslađuje.

Isprosi mi kod Isusa milost da po bračnoj poslušnosti obogatim zaslugama za nebo i dospijem u vječno blaženstvo.

Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu


7. dan

MOLITVA ZA STALEŠKU ČISTOĆU

Sveta Ano, majko Prečiste majke Marije, isprosi mi po svojoj prečistoj kćeri kod njezina božanskoga sina Isusa dragocjenu i za bračnu sreću toliko potrebnu krepost staleške čistoće.

Nauči me da brak držim svetim i čistim. Uvijek me pravo nadahni da vršeći naređene dužnosti, uvijek samo ono činim što je dopušteno i Bogu milo.

Daj da moj brak bude doista prilika tajanstvenog svetog veza Krista s Crkvom, u čemu i jest najveće dostojanstvo kršćanske ženidbe, njezin blagoslov i njezina vrhunaravna zaslužnost.
Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu


8. dan

MOLITVA ZA SVOJE POSVEĆENJE

Sveta Ano, majko Majke Božje milosti izmoli mi moćnim zagovorom tvoje presvete kćerke kod Isusa milost za pobožan, bogobojazan, krepostan život u bračnom staležu, da postignem blaženstvo obećano ženama, ako ustraju u vjeri i posvećenju.

Posveti mene korijen da i grane, djeca moja postanu svetima. Daj mi jakost za vjerno, svjesno i bogumilo vršenje svih dužnosti svoga zvanja da svojim zvanjem po Božjoj volji postanem sretna i blažena.

Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu


9. dan

MOLITVA ZA DOBAR ODGOJ DJECE

Sveta Ano, majko Kraljice svih svetih, isposluj mi kod Isusa po Mariji milost dobra odgoja djece o čemu ovisi i moja cijela vječnost.

Kao što si ti svoje dijete Mariju u najnježnijoj dobi donijela u hram i prikazala Gospodinu, nauči i mene kako ću svoju djecu od najranije mladosti za vječni život odgajati zajedno s njihovim ocem a svojim mužem.

Daj da ne marim manje za duh i srce svoje djece, nego za njihovo tjelesno dobro, daj mi razum i snagu, da kod teškog tog posla dječjeg odgoja, uvijek upoznam pravi način i to svom snagom provedem. Daj da djecu odgojim uputama i opomenama, po potrebi i kaznama ali prije svega dobrim primjerom riječju i činom.

Pomozi mi, dobra majko, da odgojim svoju djecu za sluge Božje i svece koji su pozvani da zauzmu u nebu prazna mjesta palih anđela. Daj da sa svojom djecom i po njima dođem jednom uz svog muža u vječno blaženstvo.

Amen.

Oče Naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu


Izmolite i sljedeću molitvu: